• We are currently Offline?
  Contact us
 • خدمات


  دانش چگونگی و تخصص ما به عنوان طراح و سازنده, همگام با فن آوری صنعتی و برنامه ریزی سازمانی، ما را به توسعه محصولات جدید و یا ارائه راه حل های جدید برای سفارشی کردن محصولات موجود قادر میسازد.
  سفارشی سازی منحصر به فرد برای هر یک از OEM و شرکت های تجاری تا توسعه محصولات جدید, سبب شده است که Nordgas خود را شریکی خاص و واقعی برای مشتریان بداند.
  این فرایند را می توان به روش های مختلف سازمان داد به نحوی که از بتواند هر یک از نیازهای مشتری را برآورده سازد:
  • الکترونیکی
  • زیبایی (دیزاین)
  • مکانیکی
  • ماکت و نمونه اولیه
  • تولیدی
  • طراحی (نرم افزاری)

  محصول جدید
  شناسایی و ارزیابی نیازهای مشتری
  بررسی امکان پذیری و مقرون به صرفه بودن
  فاز پروژه
  نمونه سازی و تجزیه و تحلیل
  ارزیابی و تغییرات احتمالی
  اخذ تائیدیه ها و اسناد و مدارک ساخت و ساز
  تولید سری

  محصولات اختصاصی
  بررسی امکان پذیری و مقرون به صرفه بودن
  پیشنهاد برای سفارشی سازی طراحی و یا دیزاین آن
  انتقادات و پیشنهادات و هر گونه تغییر
  سفارشی بسته بندی و تهیه اسناد / دستورالعمل ها